طراحی و بافت رویه پستایی، کفش و کتانی

بافت و کش بافت Boot

رویه کتانی Boot

بافت و کش بافت Boot2

رویه کتانی Boot2

بافت و کش بافت G4

رویه کتانی G4

بافت و کش بافت G5

رویه کتانی G5

بافت و کش بافت G6

رویه کتانی G6

بافت و کش بافت G8

رویه کتانی G8

بافت و کش بافت G9

رویه کتانی G9

بافت و کش بافت Ght023

رویه کتانی Ght023

بافت و کش بافت Gy1

رویه کتانی Gy1

رویه دهنه کش

بافت و کش بافت P14011

رویه کتانی P14011

دهنه کش مردانه و زنانه ست

بافت و کش بافت SRD

رویه کتانی SRD

بافت و کش بافت Z0004

رویه کتانی Z0004

زنانه

تماس با ما

آدرس:
تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیرالاسلام روبرو بانک تجارت ساختمان رضا طبقه 4 واحد 15

همراه: 7012991 98912+
کد پستی: 1146876645
پست الکترونیکی: info@pastai.ir

Contact Us

Address:
Unit 15, 4th floor, Reza Building, In font of Tejarat Bank, Zahirol Islam St, Baharestan Sq., Iran

Cell phone: +98912-7012991
Post code: 1146876645
Email: info@pastai.ir