طراحی و بافت رویه پستایی، کفش و کتانی

بافت و کش بافت 0004

رویه کتانی 0004

رویه کتانی نایک مدل 2019 دو رنگ

بافت و کش بافت 14012

رویه کتانی 14012

نخ نامریی

بافت و کش بافت ۱۴۰۱۲

رویه کتانی ۱۴۰۱۲

بافت و کش بافت ۱۴۰۲۱

رویه کتانی ۱۴۰۲۱

بافت و کش بافت 2019a

رویه کتانی 2019a

بافت و کش بافت 2020.1

رویه کتانی 2020.1

بافت و کش بافت 2020.1

رویه کتانی 2020.1

بافت و کش بافت 2020.2

رویه بافتی ضد اب 2020.2

بافت و کش بافت 2020.3

رویه کتانی 2020.3

بافت و کش بافت 2021

رویه کتانی 2021

بافت و کش بافت ۴۰۰.۱

رویه کتانی ۴۰۰.۱

زنانه دهنه کش

بافت و کش بافت ۴۰۰.۲

رویه کتانی ۴۰۰.۲

بچگانه

تماس با ما

آدرس:
تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیرالاسلام روبرو بانک تجارت ساختمان رضا طبقه 4 واحد 15

همراه: 7012991 98912+
کد پستی: 1146876645
پست الکترونیکی: info@pastai.ir

Contact Us

Address:
Unit 15, 4th floor, Reza Building, In font of Tejarat Bank, Zahirol Islam St, Baharestan Sq., Iran

Cell phone: +98912-7012991
Post code: 1146876645
Email: info@pastai.ir